Results (Castle Combe 23 July)

Handicap Result Champ Points Driver Car  Previous Best Time Practice 1 Practice 2 Practice 3 H’Cap Run 1 Run 2 Run 3 Diff. Best
1 11 Grayham Parker Exige 260 Cup N/A 77.28 74.62 72.50 73.70 71.69 -0.81 71.69
Iain Stallard Elan S3 N/A 72.05 69.75 68.00 68.10 67.54 -0.46 67.54
2 10 Malcolm Thorne 15 Buick N/A 71.61 71.09 68.00 69.61 67.95 -0.05 67.95
3 9 Geoff Stallard Elan S3 N/A 78.60 74.46 71.50 71.47 72.07 -0.03 71.47
4 8 Ian Parmenter Elan S4 N/A 87.54 83.41 78.00 80.42 78.16 0.16 78.16
5 7 Tony Shute Exposé N/A 73.21 71.35 67.50 68.15 68.60 0.65 68.15
6 6 Jon Dobson Elan +2 N/A 77.58 73.70 71.00 72.91 72.08 1.08 72.08
7 5 Steve Hopkins Elise N/A 88.70 77.04 73.50 75.74 74.62 1.12 74.62
8 4 Sarah Thorne 340R N/A 81.93 80.23 74.00 77.11 75.64 1.64 75.64
9 3 Steve Millward Elan S3 N/A 84.02 81.55 75.00 77.65 76.86 1.86 76.86
10 2 John Palmer 61 N/A 76.26 71.10 67.00 70.00 69.00 2.00 69.00
11 1 Dave Hampton 69 F2 Atlantic N/A 72.36 78.77 65.00 67.43 67.12 2.12 67.12
12 1 Jane Millward Elan S3 N/A 84.00 79.71 75.00 78.60 79.51 3.60 78.60
13 1 Paul Matty 35 F2 N/A 77.73 72.00 67.00 71.24 70.64 3.64 70.64
14 1 June Matty 20/22 FJ N/A 78.93 77.42 72.50 78.12 77.03 4.53 77.03
15 1 Dick Swindall Elan S3 N/A 85.27 82.77 76.00 80.86 81.90 4.86 80.86
16 1 Keith Bristow Exige S N/A 81.26 76.35 71.50 78.34 77.84 6.34 77.84
17 1 Chris Westwood Elise 111R N/A 88.94 83.62 77.00 85.08 84.20 7.20 84.20
18 1 Brian Meddings 51C N/A 87.37 81.60 70.50 78.98 78.41 7.91 78.41
19 1 Stephen Palmer 23B N/A 89.76 82.25 72.50 80.94 82.75 8.44 80.94
20 1 Keith Wilford 23B N/A F 83.26 70.50 80.99 Retd 10.49 80.99